Не на тормоза!

Не на тормоза! След проведен разговор на тема "Какво наричаме тормоз - видове тормоз", учениците от 2 "а" клас посетиха 1 "в" клас и прочетоха по роли българската народна приказка "Лошата дума". Анализирахме как физически и емоционално е била наранена мечката и демонстрирахме пример с две еднакви на външен вид червени ябълки. На едната ябълка казвахме "лоши" думи и я наранявахме физически и след разрязване на двете ябълки децата видяха последствията от "тормоза". Проведеното мероприятие е във връзка с деня срещу тормоза.


Последна промяна (Сряда, 07 Март 2018 19:13)