Плакати за Видовете сили

ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА - 6 КЛАС

ЗАДАЧА: НАПРАВИ ПЛАКАТ
ТЕМА: ВИДОВЕ СИЛИ
Шестокласниците изготвиха плакати за Видовете сили.
Плакатите представят информация за силата на триене, силата на тежестт и теглото на телата и др.
Всички плакати и макети са нарисувани  и изготвени от самите ученици.
За най-добър и най-оригинален бе избран плакатът на учениците  Мари Шуманова и Сефани Карайодова от 6а клас.
Всички ученици представиха и защитиха достойно своите плакати.
Благодарим на всички ученици за участието им в тази задача!